Individuel terapi  Kender du til f.eks.

          Stress
          Ensomhed
          Tomhedsfølelse
          Samlivsproblemer
          Nervøsitet og angst
          Tristhed og depression
          Afmagt eller aggression
          Ikke føle sig hørt og forstået
          Manglende selvværd eller selvtillid

  Måske kunne du have stor glæde af individuel terapi.
  Det kunne være en hjælp for dig til at få indblik i dine følelser og behov. At
 
forstå og have indsigt er vigtige redskaber til at kunne handle og
  bestemme i dit eget liv.

 
Da jeg stadig er i gang med min uddannelse er prisen for 1½ times terapi
  reduceret i forhold til normalprisen.

             PRIS:  450 kr. (850 kr. normalpris)

             Introduktionstilbud:
   Du kan få 1 times terapi for 100 kr. 1. gang du kommer.


      Organisk Psykoterapi
             er en kropsorienteret terapiform. 
             Den tager sit udgangspunkt i kroppen
             og kobler den fysiske udvikling sammen 
             med den psykiske udvikling til en enhed 
             der hedder 

             "krop og psyke"   eller   "personen"

             Den arbejder ud fra, at alle oplevelser
             og følelser lagrer sig i kroppen. 

             F.eks. kan vrede eller angst sætte
             sig som kroniske spændingstilstande. 
 

            Vi kender alle til at få ondt i hovedet, eller et   
            andet sted i kroppen, hvis der er noget, som
            bekymrer os.

  Kroppen husker - sindet genkender

            Det er nødvendigt, at det terapeutiske
            arbejde både forstås af hovedet og kroppen.

            Nogle mennesker lader sig styrer for meget
            af deres hoved mens andre lader sig styre af 
            deres følelser.

            Det bedste er, hvis man kan lære at bruge 
            begge dele hensigtsmæssigt.

            Det terapeutiske arbejde består i at opnå en 
            god og omsorgsfuld kontakt til klienten. 

            Det er vigtigt for klienten at føle sig   

                        SET - HØRT - MØDT
 .


            Først derefter er det muligt for klienten at 
            komme i kontakt med dybere liggende eller 
            helt glemte følelser.
     
 

  Lidt om mig selv:

  Jeg er uddannet lærer og har mange års arbejdserfaring indenfor
   socialpædagogik og undervisning.

  Mine arbejdsområder har fortrinsvis været indenfor psykiatrien og  
  ældreområdet.
                           _____________________________

  Jeg har:            Basis uddannelsen i Gestaltterapi

                           Årskursus i "Det indre lederskabs
                           Psykologi"

                           Er på sidste del af uddannelsen som
                           Organisk Psykoterapeut
                           _____________________________